Valikko Sulje

Metodi, jolla kuka vain oppii laulamaan

Metodi, jolla kuka vain oppii laulamaan

Complete Vocal Technique on tanskalaisen laulajan, laulunopettaja ja äänentutkijan Cathrine Sadolinin 1980-luvulta lähtien kehittämä menetelmä laulun opiskeluun ja se on saanut lämpimän vastaanoton sekä klassisen laulun harrastajien että pop- ja jazz -laulajien keskuudessa. Kyseessä on kokonaisvaltaiseen äänenkäyttöön tähtäävä tekniikka ja menetelmästä on julkaistu kirja vuonna 2000, joka sisältää tarvittavan terminologian ja syvemmän katsauksen metodiin. Kirja on julkaistu myös suomeksi vuonna 2009.

Vuonna 2005 Sadolin perusti Complete Vocal Technique -koulun Kööpenhaminan keskustaan ja oppilaat voivat hakea eripituisiin koulutusjaksoihin, kuten kolmen vuoden laulaja / laulunopettaja -tutkintoon. Menetelmän perusajatuksena on se, että ihmisäänen kehittäminen onkin yksinkertaisempaa kuin aiemmin on luultu ja jokainen voi oppia laulamaan. Lapset osaavat luontaisesti käyttää ääntä oikein, mutta iän myötä alamme rajoittaa äänen kulkemista ja ongelmat alkavat syntyä. Complete Vocal Technique -menetelmän tarkoituksena purkaa näitä kurkun kuromisesta syntyviä rajoitteita ja päästää ääni jälleen soimaan vapaasti, kuten lapsuudessa teimme. CVT jaetaan neljään eri osa-alueeseen tai elementtiin.

Menetelmään kuuluu kolme perusperiaatetta, joiden avulla varmistetaan äänen tuottaminen terveellä tavalla. Laulajan tulisi aina säilyttää hyvä tuki äänelle, eli äänen tulee lähteä keskivartalosta asti ja hengitystä pidätetään laulamisen aikana. Leukaa ja huulia ei pitäisi jännittää laulaessa. Ääntä kontrolloidaan lihasten avulla. Äänihuulten ympärillä olevaa aluetta opetellaan säätelemään, jotta äänestä saadaan tarkempi ja kuuluvampi. Lisäksi tunnetaan neljä erilaista äänen moodia, joista tavallaan valitaan se vaihde, jolla halutaan laulaa. Ääni voi olla neutraali, jolloin se kuulostaa pehmeältä ja volyymi on hiljaisempi, keskitason ääni taas on kuuluvampi mutta äänen luonnetta kontrolloidaan, ylituottamisen avulla äänen laatu lähentelee huutoa ja edge-vaihteella äänensävy on lähempänä kirkumista. Kaikki nämä voidaan tuottaa luonnollisesti. Äänenväri vaihtelee kirkkaasta tummaan ja myös tämän voi valita,, sillä äänenväri vaihtelee esim. nasaalia kontrolloimalla. Lisäksi äänenväriin vaikuttaa suun muoto, kielen muoto, leuan asento, äänihuulten ympärillä olevien lihasten muoto ja nasaaliteiden avaaminen tai sulkeminen. Viimeisenä pohditaan tehosteita, eli sitä miten lauluun voi muodostaa tietynlaisen soundin tai efektin. Laulaja yhdistelee näitä neljää elementtiä ja luo sitä kautta itselleen haluamansa soundin. Menetelmä ei ole valmis, sillä ihmisen äänen tutkiminen jatkuu aktiivisesti ja menetelmää päivitetään uusien tietojen valossa.

CVT perustuu ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Tärkeintä metodissa on varmistaa se, että ääntä käytetään terveellä tavalla ja sitä vahingoittamatta. Metodia voi käyttää siis genrestä riippumatta. Jokaisen metodin osan tulisi toimia välittömästi kun se opetetaan laulajalle. Mikäli ongelma ei selviä, laulaja ei ole täysin kyennyt seuraamaan annettuja ohjeita. Laulamisen ei koskaan tulisi tuntua vaikealta, vaan äänen käyttämisen tulisi olla helppoa ja hauskaa. Laulajia ei arvoteta lahjakkuuden perusteella, sillä metodi sopii kaikille ja kaikki osaavat laulaa kunhan ongelmat saadaan purettua. Laulaminen ei koskaan saa tuntua fyysisesti pahalta tai kivuliaalta, laulajaa kannustetaan luottamaan omiin tuntemuksiinsa ja puhumaan niistä avoimesti. Jokainen soundi jota laulussa tarvitaan pystytään metodin mukaan tuottamaan siten, että siitä ei aiheudu vahinkoa äänelle. Metodin opettajat korostavat sitä, että he opettavat tekniikka eivätkä puutu taiteellisiin valintoihin. Tulkinta, tyyli ja kappaleet ovat laulajan itsensä valittavissa ja opettaja auttaa laulajaa löytämään sen soundin, mitä hän itse kuvailee ja haluaa. Vaikka alkuperäinen Complete Vocal Technique -koulu sijaitseekin Tanskassa, on sieltä valmistunut vuosien aikana runsas määrä opettajia jotka johdattavat laulajia metodin saloihin omissa kotimaissaan. Yleensä opetus tapahtuu viikon mittaisilla kursseilla.

© 2021 Musiq.fi